I Kramfors och Höga Kusten har konstintresset alltid varit stort. Kanske därför att många konstnärer har verkat och idag verkar i vårt område. Kramfors konstförening, som bildades efter krigsslutet 1945, firade 2015 sjuttio år.

 

Konstdagen den 8 september i Kramfors Konsthall

Välkommen på besök vid vår konstdag lördag den 9 september kl 10.00 - 15.00.

På konstdagen deltar både konstnärer, amatörer och konsthantverkare med sina verk. I år är det 15 stycken som kommer att ställa ut för att visa och sälja sina alster.

Här är alla deltagare.

 

Marianne Malmsjö
Elisabeth Cederholm   
Monica Bohman
Gunilla Dahlin "Tekla"
Inger Ekman
Ellinor Karlsson
Ivar Kejerhag
Ullis Strindholm

Eva Persson
Roland Persson
Michael Lundh
Maud Mårtensson
Rut Synnäs
Susanne Fogelberg
Håkan Sjöberg


malare.jpg


 

KfB_18.png

 

I våra barnböcker ryms en hel värld av konst. Utställningen ”Konst för barn” visar verk av några av Sveriges främsta barnboksillustratörer. Det är Per Gustavsson (nominerad till Augustpriset 2017), Sara Lundberg (Augustpristagare 2017), Helena Lunding Hultqvist, Pia Niemi, Pernilla Stalfelt, Anders Sunesson och Stina Wirsén. Utställningen bjuder in till
fantasins värld genom kreativa, kärleksfulla, roliga och ibland allvarliga bilder.

Kramfors konstdag 8 september 2018 i Konsthallen

malare.jpg

 

Syftet med konstdagen är att öka konst- och kulturintresset i Kramfors och Västernorrland och vi vill därför inbjuda dig att delta i detta arrangemang , lördag den 8 september 2018 kl. 10-15. Med

verkan från din sida innebär att du ska finnas i Kramfors Konsthall med ditt konstnärskap. Att Du visar upp din konst tror vi är synnerligen intressant för kramforsborna, särskilt i denna fina Konsthall. Givetvis kan du även sälja dina verk.

 

Två monterstorlekar erbjuds, ca 1,5 m alt 2,5 m vägg, 300:- res. 500:-.
Beslut om deltagande tas den 1 september.

Anmälan, eller ytterligare information runt praktiska frågor, ta kontakt med:
Agneta Sjöberg, agnetaksjoberg@gmail.com via mail eller
Carl-Gerhard Lindberg, carlgerhard.lindberg@telia.com, 070-628 17 59
Din anmälan om deltagande ser vi fram emot så snart som möjligt, dock senast 30/8. Betalning skall ske senast den 5 september. Vi har begränsat med platser. Bekräftelse sker direkt efter 30/8. Reserver kommer att utses.
Välkommen med din anmälan!
KRAMFORS KONSTFÖRENING

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Här kan du läsa om hur Kramfors Konstförening hanterar dina personuppgifter.


 Kalendarium

Kommande Utställningar 2018

Konstdagen
8 september 10.00-15.00

Kramfors Konsthall

15 konstnärer och amatörer visar upp sina verk.

 

Konst för barn

Kramfors Konsthall
20 augusti – 6 september

Sju stycken barnboksillustratörer, författare, konstnärer ställer ut. Vandringsutställning.

 

Björn Krestesen

Kramfors Konsthall
8 december 2018 - 7 januari 2019.

Vernissage 8/12 kl 12.00


 

FacebookBanner.jpg

 
stäng