I Kramfors och Höga Kusten har konstintresset alltid varit stort. Kanske därför att många konstnärer har verkat och idag verkar i vårt område. Kramfors konstförening, som bildades efter krigsslutet 1945, firade 2015 sjuttio år.

Coronan har ju ändrat våra förutsättningar att bedriva vår konstverksamhet.Hittills har vi varit tvugna att ställa in två utställningar. Men de kvarvarande två, i augugsti/september och december, kommer att bli av.

Vi ställer in och skjuter fram vårt årsmöte!

Kramfors Konstförenings styrelse har på rekommendation från Sveriges Konstföreningar och vår egen uppfattning beslutat att ställa in årsmötet den 25 mars 2020. Allt beroende på den samhällssituation som råder med osäkerheten rörande coronaviruset och dess följder.


Hoppas att allt är bra så här i Coronatider. Det har varit ett helt annorlunda år så här långt. I konstföreningen hade vi vårt första styrelsemöte i januari. Då ovetande om vad som skulle komma. Nu har vi i början av augusti haft vårt andra möte efter att verksamheten i princip legat nere sedan i mars p g a Covid-19.

 

Vi kunde ju inte heller genomföra vårt årsmöte i slutet av mars utan har fått skjuta upp detta. Fortfarande är det hängande i luften huruvida vi kan genomföra det som läget är nu. Det fanns en tanke att vi kanske eventuellt skulle kunna ha det i slutet av september. Men det fungerade inte.

 

Det finns dock en plan B, att vi helt enkelt skjuter upp det till nästa år och då genomför årsmötena för år 2019 och 2020 vid samma tillfälle. Vi får återkomma om detta. För den som är intresserad finns årsmöteshandlingarna för 2019 att se på vår hemsida.


Om du inte godkänner vårt förslag eller vill ha ytterligare information vill vi att du hör av dig till Carl-Gerhard Lindberg på telefon 070-628 17 59 eller via mail carlgerhard.lindberg@telia.com

Med vänlig hälsning
Styrelsen
Kramfors Konstförening

Här finns Årsmöteshandlingar


GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Kramfors Konstföreningar hanterar dina personuppgifter på följande sätt:


Dina rättigheter enligt GDPR
Samtycket är frivilligt och kan alltid återkallas. Du har alltid rätt att få dina personuppgifter rättade eller raderade. Du har också rätt att få ett registeruppdrag med de uppgifter som vi har lagrat om dig.

 

Allmänt om vår hantering av dina personuppgifter i vårt medlemsregister
Vi sparar bara dina personuppgifter så länge du är med i vår konstförening. Vi samlar in adressuppgifter, e-post och telefonnummer för att kunna kontakta dig. Vi använder uppgifterna för att kunna skicka information via post, e-post och nyhetsbrev med nyheter, inbjudningar och information.

 

Vi samlar in statistik för att kunna använda som underlag vid olika ansökningar och presentationer. Statistiken innehåller inga personuppgifter utan bara information om konstföreningens verksamhet.

 

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part. Vi kan däremot använda dina personuppgifter för att göra utskick från våra samarbetspartners eller aktörer inom konstområdet med information som är relevant för konstföreningen, som utställningar, erbjudanden och inbjudningar. 

 

Anmälan till kurser eller konstresor

När du anmäler dig till våra kurser, seminarier och konstresor godkänner du också att vi får lagra uppgifter om dina personuppgifter och dina val. Uppgifterna används för att kunna skicka information om kursen, inbetalningar, och för att kunna göra bokningar åt dig gällande t ex. hotell, resor och kost.

 

Kontakta oss:

Har du frågor kring hantering av personuppgifter som finns med i vårt medlemsregister? Kontakta rolf.westin@kramfors.se som är ansvarig för vårt medlemsregister. Har du allmänna frågor om Kramfors Konstförenings hantering av personuppgifter? Kontakta carlgerhard.lindberg @telia.com eller info@kramforskonstforening.orgBoken "70 år med Kramfors konstförening                                        

Bok_web_2.jpgI samband med att Kramfors konstförening nått den

mogna åldern av 70-år har en bok tagits fram som

berättar en spännande  historia från föreningens

tidiga år fram till idag.
Här kan du läsa mer.

 

 

 

Jubileumsutgåva

För att celebrera jubileumsåret har vi tagit fram enOG_tryck_web.jpg

reproduktion av konstnär Olle Gustafsson's tavla
"Hösten" i 200 exemplar, signerade av konstnären.
Konsttrycket ligger i en mapp och kostar 400:-.
Kan beställas genom att använda vårt
kontaktformulär
.

 
stäng